• Česky
 • English
 • German
 • Русский
 • Română
 • Po polsku
VFH Group of companies
specialoffers
  Speciální nabídky

  Stálým klientům skupiny VFH poskytneme na požádání  slevu na založení společnosti 10%. Při odběru dvou společností poskytneme na požádání slevu 10%, při odběru více společností poskytneme slevu dle individuální dohody.

  Kyperská dopravní společnost

  Řada podnikatelů zejména ze západní Evropy využívá možností, které Kypr nabízí především v oblasti dopravy a zakládá  si zde svoji dopravní společnost, která k udělení potřebných licencí musí mít m.j. vlastní kancelář se zaměstnanci. Na tuto společnost jsou pak registrovány nejen nákladní automobily zajišťující přepravu zejména po Evropské unii, ale i zaměstnanci, kteří tyto automobily řídí a kteří tímto získávají veškeré benefity sociálního a zdravotního pojištění. Náš tým má zkušenosti s rychlým vyřizováním EU & "D" licence pro všechny nákladní automobily.  Příznivé daně odváděné v souvislosti s nákladními automobily a nižší osobní náklady ovlivněné výrazně nižším sociálním a zdravotním pojištěním odváděném za zaměstnance, které činí  17% z hrubé mzdy,  staví kyperskou dopravní společnosti do popředí zájmu podnikatelů z EU v daném oboru.

  Kyperská společnost se zaměřením na správu pohledávek

  Mnozí podnikatelé v České republice působící v oblasti nákupu, správy a prodeje pohledávek se často dostávají do praktických problémů se zaúčtováním a zdaněním těchto operací či uznáním daňové ztráty z operací s některými pohledávkami. Tento problém řeší vlastnění a správa pohledávek přes společnosti sídlící na Kypru, kde je používán jeden systém (IFRS) pro účetnictví a daně, což celou situaci velmi zjednodušuje. Odpisy nedobytných pohledávek bez neodůvodněných restrikcí nepředstavují žádný problém stejně jakákoliv operace přesvědčivě zdůvodnitelná auditorovi. Dochází tedy ke zdanění pouze skutečného existujícího zisku z těchto operací.

  Kyperská holdingová společnost

  Osvobození od daně na přijaté dividendy, kapitálové zisky a dividendy vyplácené do zahraničí činí z Kypru ideální místo pro sídlo holdingu. S aktuálně se zpřísňujícími se předpisy v oblasti účetnictví a auditu se však budou muset holdingové společnosti v nejbližších letech vypořádat s problematikou konsolidované účetní závěrky vyznačující se zpravidla u soukromých podniků s neveřejně obchodovanými akciemi nulovou přidanou hodnotou za vysoké ceny. Problematiku studujeme, abychom klientům mohli doporučit vhodné řešení.

  Kyperský mezinárodní trust

  Jedním z typických nástrojů pro správu majetku v anglosaském světě je trust. Jedná se o hojně využívaný institut akceptovaný i Evropskou unií, který původně sloužil k řešení problematiky vysoké dědické daně.  Princip trustu spočívá ve správě majetku  správcem (trustee), který zakladatel trustu (setlor) oddělil od svého majetku a věnoval trustu, za účelem správy majetku ve prospěch třetí osoby (beneficiary). Příjmy kyperských daňových nerezidentů z kyperského mezinárodního trustu jsou na Kypru osvobozeny od daně (zdanění v zemi, kde příjemce benefitů z trustu sídlí, je samostatnou otázkou pro posouzení). Trustem může být vlastněna i obchodní společnosti a v případě potřeby může trust využívat i nominee služeb.

  Kyperská společnost pro práva duševního vlastnictví

  Novinkou roku 2012 je skutečnost, že nová legislative z konce května učinila z Kypru ideální místo pro držení práv duševního vlastnictví. Pod pojmem duševní vlastnictví se rozumí jakákoliv nehmotná aktiva včetně autorských práv, patentů a ochranných známek. V důsledku osvobození od daně z příjmu právnických osob 80% výnosů z těchto práv dochází k efektivnímu zdanění ve výši 2,5%, což v kombinaci s dalšími výhodami Kypru včetně sítě smluv o zamezení dvojího zdanění činí tuto destinaci vysoce atraktivním a současně vysoce seriózním místem pro držení práv duševního vlatnictví všeho druhu.

  Změny od 1.7.2016 jsou popsány zde