• Česky
  • English
  • German
  • Русский
  • Română
  • Po polsku
VFH Group of companies
specialoffers
Oferty specjalne

Stałym klientom grupy VFH na żądanie udzielimy zniżkę na założenie spółki w wysokości 10%.  Przy odbiorze dwóch spółek udzielimy na żądanie zniżkę 10%, przy odbiorze większej ilości spółek udzielimy zniżkę na podstawie umowy indywidualnej.

Cypryjska firma transportowa

Szereg przedsiębiorców, zwłaszcza z Europy zachodniej, korzysta z możliwości, które Cypr oferuje, przede wszystkim w dziedzinie transportu i otwiera tu swoją firmę transportową, która do udzielenia potrzebnych licencji musi posiadać między innymi własne biuro razem z pracownikami. Na firmę są potem rejestrowane nie tylko samochody ciężarowe, zapewniające transport zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, ale również pracownicy, którzy je prowadzą i którzy w ten sposób otrzymują wszelkie benefity ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego. Nasz zespół ma doświadczenie z szybkim załatwianiem licencji UE & „D“ dla wszystkich samochodów ciężarowych. Przyjazne podatki odprowadzane w związku z samochodami ciężarowymi i niższe koszty osobowe, na które znaczącym sposobem wpływa niższe ubezpieczenie socjalne i zdrowotne odprowadzane za pracownika, które stanowi 17% zarobku brutto, stawia cypryjską firmę transportową do centrum uwagi przedsiębiorców z UE w danej dziedzinie.


Spółka cypryjska orientowana na administrację wierzytelności

Wiele przedsiębiorców w republice Czeskiej działających w dziedzinie zakupu, administracji i sprzedaży wierzytelności,  wpada często w praktyczne problemy związane z zaksięgowaniem i opodatkowaniem takich obrotów księgowych albo z uznaniem straty podatkowej z obrotów niektórymi wierzytelnościami. Taki problem rozwiązuje posiadanie i administracja wierzytelności poprzez firmy z siedzibą na Cyprze, gdzie do księgowania i opodatkowania używany jest jeden system (IFRS), co ułatwia całą sytuację. Amortyzacje nieściągalnych wierzytelności bez nieuzasadnionych restrykcji, nie przedstawiają żaden problem, również jak jakikolwiek obrót, uzasadniony audytorowi. Dochodzi wtedy wyłącznie do opodatkowania rzeczywistego, istniejącego zysku z takich obrotów.


Holdingowa spółka cypryjska

Zwolnienie z podatków od uzyskanych dywidend, zysków kapitałowych i dywidend  wypłacanych za granicę, czyni z Cypru idealne miejsce dla siedziby holdingu. Przy obecnym zaostrzaniu przepisów z dziedziny rachunkowości i audytu będą musiały się spółki holdingowe w najbliższych latach uporać z problematyką skonsolidowanego zamknięcia rachunkowego, do którego dochodzi zwłaszcza u prywatnych przedsiębiorstw z niepublicznym obrotem akcji o zerowej wartości dodatniej za wysokie ceny. Całą problematykę śledzimy i badamy, żebyśmy mogli klientom zaoferować odpowiednie rozwiązanie.


Międzynarodowy trust cypryjski

Jednym z typowych instrumentów do administracji majątku w świecie anglosaskim jest trust. Chodzi o instytut zaakceptowany w Unii Europejskiej, z którego najczęściej korzystano i który najpierw służył do rozwiązywania problematyki wysokiego podatku spadkowego. Zasada trustu spoczywa w administracji majątku przez administratora (trustee), który założyciel trustu (setlor) wyselekcjonował ze swojego majątku i podarował trustu, w celu administracji majątku na korzyść osoby trzeciej (beneficiary). Dochody cypryjskich niekrajowców podatkowych z cypryjskiego trustu międzynarodowego są na Cyprze zwolnione od opodatkowania (opodatkowanie w kraju, w którym odbiorca benefitów ma siedzibę, to osobna kwestia do rozważenia). Trust może posiadać również spółki handlowe i w przypadku zaistniałej potrzeby może wykorzystywać również usług nominee.

Advokátní kancelář Vašíček, Frimmel & Honěk