• Česky
  • English
  • German
  • Русский
  • Română
  • Po polsku
VFH Group of companies
V.F.H. company services LTD V.F.H COMPANY SERVICES LTD.

Společnost se zabývá zakládáním a správou společností na Kypru, který stále více podnikatelů oprávněně považuje za optimální lokalitu k umístění svého podnikání či sídlo svých holdingových společností. Společnost  zajišťuje komplexní management jak administrativních, tak právních služeb, které klienti očekávají a požadují, a to buď vlastními silami nebo za pomoci sítě místních externích spolupracovníků. Stejně tak společnostem zajišťuje styk s příslušnými úřady a vyřizování veřejnoprávních povolení, jsou-li pro podnikání příslušného klienta nutná. Komunikace se společností je možná v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém a rumunském.

management
V.F.H MANAGEMENT & CONSULTING LTD

Společnost se zabývá poskytováním ekonomického servisu pro kyperské i jiné zahraniční společnosti, a to zejména pro klienty sesterské společnosti V.F.H Company services Ltd... Kromě toho poskytuje klientům poradenství při vytváření holdingových i jiných struktur optimálních jak z daňového, tak i z ekonomického hlediska. Společnost přebírá komplexní dozor na účetnictvím, daněmi a auditem u svých klientů. Na žádost klientů zajišťuje přímou komunikaci s bankami včetně dohledu na bankovními operacemi. Komunikace se společností je možná v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém a rumunském.