• Česky
 • English
 • German
 • Русский
 • Română
 • Po polsku
VFH Group of companies
Cyprus
Informacje ogólne

Cypr jest krajem wyspiarskim z liczbą mieszkańców mniejszą od Pragi. Razem z Republiką Czeską i innymi krajami przystąpiła w roku 2004 do Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej było impulsem do stworzenia parametrów korzystnych dla wszystkich subiektów gospodarczych, działających na Cyprze.

Czym jest Cypr taki interesujący, iż jest wykorzystywany jako baza do prowadzenia działalności gospodarczej?

Chodzi zwłaszcza o:

 • stabilne środowisko prawne na bazie prawa anglosaskiego
 • sie
 • umów na ochronę inwestycji
 • siec umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • proste przepisy, jeżeli chodzi o rachunkowość do zastosowania i celów podatkowych (pełne zastosowanie IFRS)
 • nie mniej ważne odpowiednie opodatkowanie w wysokości 12.5% dla osób prawnych, zwolnienie od podatków ze zysków kapitałowych, otrzymanych dywidend i dywidend wypłacanych za granicę.
Kombinacja tych wszystkich elementów czyni z Cypru obszar o bardzo korzystnych zdolnościach konkurencyjnych i do lokalizacji siedziby wielu spółek, poważnie prowadzących działalność gospodarczą.


Cypr staje się miejscem atrakcyjnym do zakładania trustów przez nierezydentów cypryjskich.

Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest Ltd., która przedstawia bardzo prostą monistyczną spółkę akcyjną z kapitałem podzielonym na akcje i z akcjonariuszami, wpisywanymi rejestru handlowego.

Advokátní kancelář Vašíček, Frimmel & Honěk